Pracownia zagospodarowania terenu i architektury

Kierownik pracowni: mgr inż. arch. Marzenna CHĘCIŃSKA
tel. 71 339 98 98 wew. 299
e-mail: mchecinska@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

  • prace wstępne poprzedzające projektowanie, tj.: studia lokalizacyjne, wnioski o wskazanie terenu pod inwestycję, koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu oraz wnioski dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy,
  • koncepcje programowo-przestrzenne, projekty budowlane i wykonawcze w zakresie architektury,
  • projekty zagospodarowania terenu /projekty budowlane/,
  • projekty koordynacyjne sieci uzbrojenia terenu,
  • projekty ukształtowania terenu i szaty roślinnej,
  • projekty drogowe,
  • projekty elementów małej architektury,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami,
  • obsługa w zakresie prowadzenia spraw formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD i Autodesk Revit.