Pracownia technologiczno – mechaniczna

Kierownik pracowni: mgr inż. Bogusław SZCZEPANEK
tel. 71 339 98 98 wew. 332
e-mail: bszczepanek@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

  • projekty technologiczne i konstrukcyjne przeróbki mechanicznej surowców mineralnych w tym zakłady wzbogacania rud, instalacje odwadniające i suszące np. koncentratu miedzi, miału węglowego oraz produktów na oczyszczalniach ścieków,
  • projekty technologiczne i konstrukcyjne specjalistycznych instalacji przemysłowych,
  • projekty techniczne urządzeń zaplecza technicznego dla przemysłu wydobywczego i ogólnego takie jak: warsztaty, myjnie pojazdów, stacje paliw, składowiska złomu, drewna, materiałów sypkich, konstrukcji stalowych,
  • indywidualne konstrukcje maszyn i urządzeń nietypowych,
  • opracowanie projektów technicznych systemów transportowych (przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, płytowo-członowe, ślimakowe, kubełkowe, łańcuchowo-talerzykowe itp.),
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD, Autodesk AutoCAD Mechanical.