Pracownia mechaniczno-górnicza


tel. 71 339 98 98 wew. 250

Oferta usług:

 • prace studialne, przedprojektowe, projekty zagospodarowania złoża, oraz projekty techniczne w części górniczej z zakresu budowy nowych oraz modernizacji i rozbudowy istniejących kopalń,
 • projekty techniczne obudów szybów, podszybi, zbiorników retencyjnych i wyrobisk do załadunku skipów, składów materiałów wybuchowych, wyrobisk udostępniających, tam wodnych, punktów załadowczych urobku,
 • projekty głębienia szybów o średnicy do 9 metrów i głębokości do 1500 metrów w różnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych, także metodami specjalnymi, w tym mrożenia górotworu do głębokości 700 metrów i zastosowania tubingów o wytrzymałości do 12 MPa,
 • opracowywanie założeń i projektów technicznych, wykonawczych, technologicznych w zakresie transportu pionowego i poziomego kopalń, zakładów przemysłowych i obiektów hydrotechnicznych,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej technologii oraz konstrukcji maszyn i urządzeń dla głębienia szybów i drążenia chodników w kopalniach i tunelach metra itp.,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń dla w/w technologii,
 • projektowanie kopalnianych systemów transportowych z wykorzystaniem maszyn samojezdnych, taśmociągów i pojazdów szynowych dla kopalń podziemnych o wydobyciu sięgającym 50 000 ton na dobę,
 • projektowanie zaplecza technicznego dla obiektów technologicznych,
 • projektowanie wyposażenia technologicznego elektrowni wodnych,
 • projektowanie konstrukcji budowli hydrotechnicznych piętrzących w zakresie mechanicznym,
 • opracowanie dokumentacji rejestracyjnych urządzeń dźwigowych,
 • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor.