Pracownia łączności

Kierownik pracowni: mgr inż. Marek ZIMNOWODZKI
tel. 71 339 98 98 wew. 344
e-mail: mzimnowodzki@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

  • projekty instalacji sieci telefonicznych zakładowych, osiedlowych i gminnych,
  • opracowywanie systemów łączności bezprzewodowej i kanalizacji kablowej,
  • projekty instalacji sygnalizacji pożarowej (SAP), antywłamaniowej (SSWN), monitoringu (CCTV) i dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO),
  • projekty instalacji telewizji użytkowej (CATV), w tym satelitarnej (SAT),
  • projekty instalacji okablowania strukturalnego, systemów rejestracji i kontroli wejść, systemów wykrywania metali,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD i Autodesk Electrical.