Pracownia konstrukcyjna

Kierownicy zespołów:

PK-1
mgr inż. Ewa STASIEWICZ

tel. 71 339 98 98 wew. 330
e-mail: estasiewicz@cuprumprojekt.pl

PK-2
mgr inż. Grażyna KAŹMIERCZAK-WOJNICKA

tel. 71 339 98 98 wew. 331
e-mail: gkazmierczak@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

 • opracowania studialne,
 • analizy konstrukcji,
 • opinie i ekspertyzy budowlane budynków i konstrukcji inżynierskich,
 • projekty koncepcyjne,
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty montażu,
 • projekty rozbiórek obiektów,
 • projekty remontów i modernizacji obiektów,
 • projekty rozbudowy i przebudowy obiektów,
 • projekty zabezpieczeń przed wpływem oddziaływań sejsmicznych,
 • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Wykonujemy analizy numeryczne z zastosowaniem oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis, Pakiet RM-WIN.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD, RCAD, Bocad.