Pracownia instalacji sanitarnych

Kierownicy zespołów:

PI-2
mgr inż. Ewa GRYGLEWICZ

tel. 71 339 98 98 wew. 264
e-mail: egryglewicz@cuprumprojekt.pl

PI-3
mgr inż. Grażyna KASENDRA

tel. 71 339 98 98 wew. 265
e-mail: gkasendra@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

 • ekspertyzy,
 • projekty koncepcyjne,
 • inwentaryzacje istniejących instalacji i sieci,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty instalacji sanitarnych ( wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, gazu palnego i technicznego, sprężonego powietrza, instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
 • projekty obiektów instalacyjnych wraz ze specjalistyczną technologią (np. kotłownie, węzły cieplne, wentylatorownie, pompownie, sprężarkownie),
 • projekty instalacji przemysłowych podziemnych i powierzchniowych, w tym zakładowych sieci cieplnych, sieci kanalizacji przemysłowej, sieci czynnika chłodniczego, kanalizacji odwadniającej i sanitarnej, wodociągów wody przemysłowej i pitnej, wody do celów p.poż. oraz sieci czynników energetycznych (pary i kondensatu, gazów technicznych i palnych, sprężonego powietrza),
 • projekty obiektów gospodarki cieplnej, układów odzysku ciepła i rekuperacji ciepła, obiegów chłodniczych elektrowni i elektrociepłowni, instalacji odpylających, osuszających i nawilżających,
 • analizy gospodarki czynnikami pod kątem zmniejszenia zużycia energii oraz ochrony środowiska -separacji zanieczyszczeń i zmniejszenia hałasu,
 • projekty rozbiórek istniejących instalacji i sieci,
 • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD, CADvent-Lindab, GryfitCAD, OZC, Instal-san, Instal-therm, Instal Soft, Net-San, Certo oraz wielu innych branżowych.