Pracownia elektryczna

Kierownik pracowni: mgr inż. Romuald BALKOWSKI
tel. 71 339 98 98 wew. 378
e-mail: rbalkowski@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

  • projekty obiektów energetycznych średniego i niskiego napięcia (stacje, rozdzielnie, linie napowietrzne i kablowe),
  • projekty instalacji elektrycznych oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budownictwa komunalnego, mieszkaniowego i przemysłowego,
  • projekty zasilania i sterowania obiektów przemysłowych naziemnych i podziemnych związanych z zakładami górniczymi i zakładami przeróbki rud,
  • projekty oświetlenia dróg i stadionów,
  • projekty modernizacji i remontów instalacji i urządzeń elektrycznych obiektów,
  • obliczenia i analiza parametrów zwarciowych zasilania i nastawa zabezpieczeń,
  • analizy gospodarki elektrycznej pod kątem zmniejszenia poboru mocy,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD, Autodesk Electrical SEE Electrical Expert. Obliczenia zwarciowe sieci zasilających wykonujemy przy pomocy programów komputerowych SIEĆ (dla średniego napięcia) i INSTAL (dla niskiego napięcia). Przy projektowaniu rozdzielnic jako wspomagania używamy komputerowego oprogramowania producentów rozdzielnic (ABB, SIEMENS, SCHNEIDER). Przy projektowaniu oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego używamy komputerowych programów obliczeniowych producentów zastosowanych opraw oświetleniowych.