Pracownia ciepłownicza

Kierownik pracowni: mgr inż. Anna MATYJA-GAZDA
tel. 71 339 98 98 wew. 335
e-mail: amatyjagazda@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

projekty obiektów i instalacji przemysłowych w zakresie:

  • ciepłownictwo (kotłownie, sieci przesyłowe, instalacje ogrzewania),
  • chłodnictwo (klimatyzacja obiektów, mrożenie górotworu),
  • wentylacja (stacje wentylatorów dla górnictwa, wentylacje obiektów      przemysłowych),
  • wentylacja i klimatyzacja kopalń,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD.