Pracownia automatyki

Kierownik pracowni: mgr inż. Maciej KUREK
tel. 71 339 98 98 wew. 336
e-mail: mkurek@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

opracowywanie dokumentacji projektowej w branży automatyki przemysłowej w zakresie:

  • doboru i instalacji aparatury obiektowej,
  • cyfrowych systemów sterowania (sterowniki PLC, systemy SCADA),
  • opracowania algorytmów sterowania,
  • oprogramowania sterowników przemysłowych łącznie z uruchomieniem na obiekcie,
  • oprogramowanie sterowników przemysłowych łącznie z uruchomieniem na obiekcie,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów EPLAN Electric P8Autodesk AutoCAD, a także wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie producentów systemów automatyki.