Pracownia architektoniczna

Kierownik pracowni: mgr inż. arch. Beata OLEKSIŃSKA
tel. 71 339 98 98 wew. 329
e-mail: boleksinska@cuprumprojekt.pl

Oferta usług:

  • koncepcje programowo-przestrzenne,
  • inwentaryzacje budowlane,
  • projekty budowlane,
  • projekty przetargowe,
  • projekty wykonawcze,
  • projekty lekkiej obudowy, projekty warsztatowe,
  • projekty architektury wnętrz i wyposażenia,
  • projekty modernizacji, remontów, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad projektowanymi obiektami.

Dokumentację projektową sporządzamy przy użyciu programów Autodesk AutoCAD.