WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd Spółki

Andrzej PRZYBOROWSKI – Prezes Zarządu
Agata GOLIS – WIECZOREK – Wiceprezes Zarządu

Główna Księgowa

Janina GOŁYGOWSKA

Rada Nadzorcza

Bogusław SZCZEPANEK – Przewodniczący
Marzenna CHĘCIŃSKA  – Wiceprzewodniczący
Jerzy STACHOWIAK – Członek