WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd Spółki

Andrzej PRZYBOROWSKI – Prezes Zarządu
Agata GOLIS – WIECZOREK – Wiceprezes Zarządu

Główna Księgowa

Janina GOŁYGOWSKA

Rada Nadzorcza

Jerzy HILDEBRAND – Przewodniczący
Jerzy STACHOWIAK – Wiceprzewodniczący
Bogusław SZCZEPANEK – Członek