CUPRUM-PROJEKT

Centrum Projektowe Miedzi „CUPRUM-PROJEKT“ Spółka z o.o., powstała w grudniu 1996 roku w wyniku kolejnego przekształcenia istniejących od 1967 roku Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum”, będących jednym z zakładów Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi Lubinie, obecnie KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie, wszystkie udziały znajdują się w rękach osób prywatnych, obecnych i byłych pracowników firmy.

Centrum Projektowe Miedzi „CUPRUM-PROJEKT” posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę o dużym doświadczeniu zawodowym zdobytym i pogłębianym w trakcie ponad 50 lat istnienia firmy. Obecnie firma zatrudnia na etatach około 60 osób. Pracownicy firmy posiadają specjalistyczne uprawnienia z zakresu projektowania w różnych specjalnościach, a ponadto są rzeczoznawcami w wielu dziedzinach techniki. Umożliwia to podejmowania się wykonania wielobranżowych projektów z różnych obszarów budownictwa.

„Cuprum” w minionych latach było generalnym realizatorem dokumentacji badawczej i projektowej dla Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

W „Cuprum” zaprojektowano zintegrowany okręg przemysłowy z własnym systemem infrastruktury technicznej, zapleczem socjalnym i biurowym, zakładami mechanicznymi remontowymi, bazami transportu samochodowego i kolejowego, w tym kopalnie miedzi „Lubin”, „Polkowice”, „Sieroszowice” i „Rudna” oraz liczne obiekty na terenie hut miedzi „Głogów”, „Legnica”, „Cedynia”.

Ponadto „Cuprum” opracowało szereg dokumentacji technicznych z zakresu budownictwa górniczego, przemysłowego, ogólnego, użyteczności publicznej, służby zdrowia i mieszkaniowego w Lubinie, Legnicy, Polkowicach, Głogowie, Rudnej oraz na terenie Wrocławia.

Działalność Spółki nie ogranicza się tylko do projektowania inwestycji na terenie Legnicko Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Realizujemy również projekty dla górnictwa węglowego oraz przemysłu cynku i ołowiu na terenie Górnego Śląska oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Nasze prace projektowe wykonujemy bezpośrednio dla Inwestorów, a często w przypadku dużych kontraktów, wspólnie z Wykonawcami robót, w systemie „pod klucz”.

Dane rejestracyjne spółki:

Centrum Projektowe Miedzi
„CUPRUM-PROJEKT” Sp. z o.o
ul. Wietrzna 10, 53-024 Wrocław
Nr KRS 0000046875
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy wynosi 271 500 PLN w całości wpłacony
NIP: 897-13-85-834
REGON: 930953941