Kontakt

INFORMACJE OGÓLNE

Adres do korespondencji

Centrum Projektowe Miedzi
„CUPRUM-PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Wietrzna 10, 53-024 Wrocław

Dane teleadresowe

tel. +48 71 339 98 98
fax +48 71 360 88 08
e-mail: cuprumprojekt@cuprumprojekt.pl
www.cuprumprojekt.pl

ZARZĄD SPÓŁKI

Andrzej PRZYBOROWSKI – Prezes Zarządu
e-mail: aprzyborowski@cuprumprojekt.pl
tel. +48 71 339 98 98, wew. 555

Agata GOLIS-WIECZOREK – Wiceprezes Zarządu
e-mail: agoliswieczorek@cuprumprojekt.pl
tel. +48 71 339 98 98, wew. 555

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości