CONTACT

GENERAL INFORMATION

Correspondence address
Centrum Projektowe Miedzi
“CUPRUM-PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Wietrzna 10, 53-024 Wrocław

Contact details

tel. +48 71 339 98 98
fax +48 71 360 88 08
e-mail: cuprumprojekt@cuprumprojekt.pl
www.cuprumprojekt.pl

MANAGEMENT BOARD

Andrzej PRZYBOROWSKI – President of the Board
e-mail: aprzyborowski@cuprumprojekt.pl
tel. +48 71 339 98 98, ext. 555

Agata GOLIS-WIECZOREK – Vice-President of the Board
e-mail: agoliswieczorek@cuprumprojekt.pl
tel. +48 71 339 98 98, ext. 555

Name (required)

Email (required)

Subject

Message